Flom og overvann

Flom og overvann

Flom og oversvømmelser har vi alltid hatt her i landet, men aldri i den grad vi ser det nå. De klimaendringene vi har blitt varslet om i mange år, er nå vår hverdag. Denne sommeren har vist det med all tydelighet.

Vet du at:

  • I store deler av Norge renner opptil 50% av drikkevannet rett ut av rørledningene – og havner i renseanlegget?
  • Såkalt ”fremmedvann” som kommer til renseanleggene, er dobbelt så stort som det avløpsvannet som kommer fra forbrukerne?
  • Flere norske renseanlegg er underdimensjonerte og ofte nedslitte?
  • Ledningsnettene for vann- og avløp lekker ut nesten like mye som de tar vare på?

Når du vet dette skjønner du nok at Norge står dårlig rustet til å møte det ekstremværet vi nå står overfor.

Som leverandør av produkter i kampen mot overvann og flom, har Brødrene Dahl tilrettelagt et stort varetilbud nettopp for å forhindre skader og tilrettelegge for en bedre behandling av overflatevann.  En egen brosjyre om dette temaet og dette varespekteret kan du få hos nærmeste BD-avdeling. Vi vil også anbefale deg å få tak i Maskinentreprenørenes temahefte ”Vann og avløp i Norge, Tilstand og Tiltak”.

Synes du Brødrene Dahl mangler varer, brosjyremateriell, eller utstyr, så si ifra!

 

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info

1 kommentar til «Flom og overvann»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *