CO2 redder miljøet

Isblokker

Bring bygger ny terminal i Ålesund som skal dekke både fryse og kjølelager. De har valgt en løsning med karbondioxid, CO2, som kuldemedium.

Det spesielle med transkritiske anlegg er trykkene som anlegget opererer med. Trykknivåer så høyt som fra 20 til 120 bar gjør at vi må gjennomføre helt spesiell kvalitetssikring av hvilke komponenter som benyttes.

Sammenliknet med syntetiske medier er CO2 4-5 ganger mer effektivt i energiopptak. Dette gir mindre installasjoner mht. dimensjoner på rør og komponenter. 

Driftsøkonomisk har CO2 en bedre COP-verdi (ytelseskoeffisient) enn hva syntetiske medier har. I anlegget hos Bring har vi sammenlignet verdiene mellom R-507 og CO2.

Ved bruk av CO2 øker COP-verdien med 15%, som igjen er et direkte uttrykk for hva vi sparer i energiforbruket på kompressorene. Det er også en tilsvarende innsparing for det totale energiforbruket på kuldeanlegget. I Bring sitt anlegg betyr det i størrelsen 3500 kWh/år.

For det totale energiforbruk til kuldeanlegg i dagligvarebutikker i Norge utgjør dette en teoretisk innsparing på ca 1.800.000 kWh/år. Som jo er et betydelig bidrag til å spare energi.

CO2 som kuldemedium er et naturlig kuldemedium. Med andre ord er dette et miljøriktig valg for å ivareta hensyn til forurensing av atmosfæren.

Brødrene Dahl har deltatt aktivt i utforming av systemvalg, og har fått bestilling på CO2 transkritisk kompressoranlegg. I tillegg leverer vi luftvarmeveksler og utstyr/styring for varmegjennvinning til ventilasjonsanlegget.

Anlegget leveres med en løsning som er fremtidsrettet, og det er for Brødrene Dahl en bekreftelse på at de steg vi har tatt for å tilegne oss ny kunnskap nå krones med ordrer. Vi har også flere forespørsler på samme systemløsning.

Vi håper den ”grønne” trenden hos byggbesittere fortsetter og at de velger slike naturlige medier istedenfor syntetiske, grunnet fare for forurensing av miljøet.

1 kommentar til «CO2 redder miljøet»

  1. Man burde kanskje vise grunnlaget for beregning av COP ved de ulike systemene, slik at man kan vurdere graden av optimalisering av begge systemer. Den årlige enegibesparelsen var så liten absolutt sett, at dette neppe dreier seg om noe stort anlegg. Hvor stor er ytelsen for frys og kjøl.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *