TEK 10

Vannskade

Muligheter for bransjen

TEK 10 ble innført fra 1.juli 2010, men med noen overgangsbestemmelser frem til 1. juli 2011. Med unntak av uavhengig kontroll som skal tre i kraft 1. juli 2012 er TEK 10 nå gjeldende. Det er derfor viktig at prosjekterende og utførende setter seg inn i de nye bestemmelsene slik at forskriftene overholdes.

Vi ser ikke på TEK 10 som en byråkratisk trussel, men en mulighet for å trygge verdikjeden. Fokus på skikkelig installasjon utført av fagfolk samt godkjente kvalitetsprodukter er bra. Vi tror også at TEK 10 derfor vil sørge for at ikke minst sluttbruker får en bedre og sikrere installasjon av VVS utstyr. Ser vi utviklingen innen visse områder slik som for eksempel vannskader er det heller ikke tvil om at vi har utfordringer i bransjen.

Krav fra forsikringsselskapene

Fra et normaltall på 60 000 til 70.000 anmeldte vannskader pr. år, ble det i fjor anmeldt over 102.000 vannskader – nær en dobling. Forsikringsselskapene måtte ut med 4,3 milliarder i erstatninger, og det er da også en ny rekord.

De økte utbetalingene fra forsikringsselskapene når det gjelder vannskader, vil trolig føre til at det vil bli satt strengere krav til utførende virksomhet, og til de produkter som vil bli tillatt brukt på våtrom og rom med vanninstallasjoner. Når det gjelder lekkasjer i rom uten sluk, som for eksempel ved montering av innebygd sisterne (§13 – 20), må sisternen nå monteres i en prefabrikkert kassett eller i et hulrom med vanntett sjikt. Dessuten må det være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet.

Dette bør øke mulighetene for rørleggerne til å selge lekkasjestoppere og prefabrikkerte kassetter.

Det kan bli et krav fra forsikringsselskapene at for å få redusert forsikringspremie, må for eksempel lekkasjestopperen være FG-godkjent. Dette er ikke et krav ennå, men iflg. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd er flere lekkasjestoppere nå inne for å få godkjennelse. De som skal montere slike, må også ha opplæring slik at montering blir riktig utført. Det er produsent/leverandørs ansvar.

Økt sikkerhet

Dette er bare ett av punktene som inngår i TEK10 under avsnittet om våtrom, men hele TEK 10 vil bidra til at bransjen etter hvert vil bli kvitt useriøse aktører, og det vil gi forbrukeren økt sikkerhet når det gjelder både installasjon og reklamasjon.

Vi vil fremover legge ut informasjon og råd knyttet til TEK 10 på våre nettsider og på denne bloggen. 

Vi vil også sørge for at våre ansatte får grunnleggende opplæring i forbindelse med forskriftene, slik at de kan svare på eventuelle spørsmål fra våre kunder.

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

1 kommentar til «TEK 10»

  1. Veldig bra skrevet Unni! Nesten som jeg skulle gjort det selv:-)
    Som produsent av ventiler til FG godkjente systemer har informasjonsbiten ut i markedet med henblikk på lovverk vært absolutt det vigtigste for å gjøre installatøren trygg når han velger produkter. Her har det vært mange diskusjoner om hva som er rett og galt, men det er veldig bra at Dere som grossist, sammen med oss produsenter og rørbransjen med NRL i spissen prater samme språk.
    BD bloggen er en flott informasjonskanal, og gleder meg å følge utviklingen her.

    Mvh Eigil Holst, Danfoss AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *