Billig strøm i vinter?

Solfangere Klimasenter

Hva skal vi da med varmepumper og solfangere?

Sommerens vær i Syd-Norge har i hvert fall to positive sider; Avisene har ikke manglet førstesidestoff – og kanskje får vi lave strømpriser til vinteren? Fasit får vi først når vinteren er over. Kanskje blir forbruket lavere – og kanskje vil overføringskostnadene øke fordi inntektene på energisalget faller?  Allerede tidlig i november varsler enkelte leverandører at prisene skrus opp grunnet forventet kaldere vær og lav eller ingen leveranse fra svenske kjernekraftverk. 

Uansett, man kan bli fristet til å vente med beslutninger om å oppgradere eller skifte ut panelovnene og oljefyringsanlegg med miljøvennlige løsninger som varmepumpe og solfangere. Det kan i det lange løp vise seg å bli en dyr beslutning. Noen energifakta: 

  • Verdens forbruk av fossilt brensel hadde i 2010 raskeste veksttakt siden 1969.
  • Tar vi med fornybar energi økte energibruken i verden i 2010 raskest siden 1973
  • Kina passerte i 2010 USA som verdens største energibruker – og forbruket øker fortsatt raskt

Selv om vi lenge har hørt at verdens oljereserver snart tar slutt, så viser ikke statistikken det samme. Alle verdensdeler bortsett fra USA har økt sine påviste oljereserver. I 2010 dekket fortsatt olje en tredjedel av verdens energibehov mens kull stod for snaut 30 %.  De store nye funnene i Nordsjøen underbygger trenden.  

Hva betyr så dette?

Selv om vi trolig vil ha tilgang til såkalt fossile energikilder i mange år fremover, så er konsekvensene av CO2-utslippene nå så omforent at de fleste land, Norge inkludert, har satt klare mål om utslippsreduksjon. Dette viser seg bl.a. gjennom de kravene vi fikk i våre nye «Byggeforskrifter» (TEK 10) i fjor. Bygg over 500 m2 skal ha minimum 60 % av sitt energibehov dekket av fornybar energi. Mindre bygg skal ha minimum 40 % fornybar dekning.

Vannkraft som Norge også er begunstiget med kan i denne fornybar-sammenhengen ikke «svis av» til oppvarming gjennom panelovner. Vannkraft er unik i den forstand at den kan brukes til alle høyverdige formål som drift av industrielle prosesser, belysning, pumpedrift for leveranse av drikkevann osv.  Eksergi kalles dette på fagspråket. 

Og vannkraften kan benyttes til drift av varmepumper! En god varmepumpeløsning, gjerne supplert med solfangere vil med margin klare kravene til fornybar andel i både store og små bygg.

Hvis strømmen i vinter skulle bli så billig at regnestykkene over besparelser ikke slår til første sesong – så drister jeg meg til følgende langtidsvarsel: «Etter en våt sommer og høst 2011 vil vinteren 2012 bli nedbørsfattig over store deler av Sør-Norge.»,  «Vannmagasinene når nye lavmål våren 2012 – og avisene får nok en gang anledning til å ta frem krigstyper og varsle rekordhøye strømpriser.»

Godt valg av oppvarmingsløsning!

avatar

Forfatter: Christian Madsen

Sivilingeniør nye fornybare energikilder. Erfaring som prosjekterende/rådgivende ingeniør. Ønsker å forene miljøpolitikk/bærekraftige løsninger med gode produkter, lønnsomme systemløsninger og driftssikkerhet.

3 kommentarer til «Billig strøm i vinter?»

  1. Jeg fulgte ditt råd og startet min varmepumpe i går ettermiddag. Funker bra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *