TEK 10: Fra FDV til DDV

TEK10: Fra FDV til DDV

Hvis et byggverk skal fungere, må de som skal drifte og vedlikeholde bygget ha kunnskap om byggverkets egenskaper.Ved ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (TEK10 §4-1).

Vi ser at det i den senere tid heller brukes betegnelsen DDV (Dokumentasjon, Drift og Vedlikehold) i stedet for FDV, og vi anser DDV som en bedre betegnelse. Det er altså prosjekterende og utførende innenfor sine ansvarsområder som skal sørge for at denne dokumentasjonen foreligger (TEK10 §4-1), og overleveres huseier mot kvittering. Og det er ansvarlig søker som skal påse at denne dokumentasjonen er samordnet og overlevert. Kvittering for å ha mottatt DDV på prosjektet er et krav for å få ferdigattest (SAK 10 §8-2).

Men det stilles også krav til produsent og leverandør. Vi må ha tilstrekkelig dokumentasjon på produktene vi selger, og dokumentasjonen må være på norsk eller et annet skandinavisk språk (TEK10 §3-3).

Bad og våtrom er blant de dyreste rommene å pusse opp. Da lønner det seg å gi informasjon om utstyret du har levert og hva som kreves av vedlikehold fra brukers side.

DDV skal inneholde opplysninger om hva som er gjort, når og av hvem, og hvilke produkter som er benyttet. Ved reparasjon eller skade, blir også jobben enklere fordi du har oversikt over hele prosjektet.

Et egnet verktøy for utførende bør være fotoapparat. Ta bilder av prosjektet underveis og før vegger tettes igjen. Dette kan komme til nytte senere.

Når det gjelder driftsdelen er dette å anse som en bruksanvisning, og det kan gjerne inneholde informasjon om hva som må gjøres dersom en skade eller lekkasje plutselig oppstår.

I delen for vedlikehold finnes informasjon om rengjøring, og det kan for eksempel være informasjon om hvordan sluk og vannlåser bør rengjøres, og anbefalinger i forhold til når komponenter bør skiftes ut og etterses.

DDV er våtrommets verdipapir!

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *