Nytt år – nye muligheter!

Generasjonsskifte

Vi i Brødrene Dahl tror 2012 kan bli et utfordrende år for VVS bransjen, men det er flere muligheter enn problemer! Totalt tror vi på en forsiktig vekst der første halvår bør bli bra, mens andre halvår er betydelig mer usikkert.

Hvor mange nye prosjekter som blir startet opp og hvor mye Ola Normann vil investere i baderom påvirkes faktisk i større grad enn tidligere av makro økonomiske faktorer. Her snakker vi både om USA sin kamp for å bedre økonomien sin, og ikke minst krisen i mange av Euro landene. Den Norske økonomien er i stor grad avhengig av eksport, og til tross for stadig nye oljefunn vil hva som skjer utenfor våre grenser påvirke investeringslysten her hjemme.  

Vi velger imidlertid – som alltid – å se lyst på fremtiden. På den annen side er vi overbevist om at verdikjeden i større grad må bli mer utadrettet og ta en langt mer aktiv holdning i forhold til å utnytte de muligheter som er. Vi må bevege oss fra å være en bransje som er mest opptatt av ordremottak og problemløsning til å bli mer aktivt selgende. Vi har tidligere pekt på ”berøringsfritt” som et produktområde der bransjen kan ta en lagt mer aktiv rolle i innsalg mot restauranter, hoteller, sykehus, etc. La oss peke på et par til.

Oljefyr og miljø

I Norge har vi i dag ca. 120.000 oljefyrer som myndighetene mener bør skiftes ut, først og fremst av miljømessige årsaker. Vi er selvsagt enig! Her snakker vi om både private boliger og yrkesbygg. Varmepumper i kombinasjon med akkumulatortanker, solfangere etc. er tilgjengelige løsninger som kan erstatte oljefyren. Her er det muligheter! Aktiv, utadrettet jobbing fra rørleggers side mot lokalmarkedet i form av å arrangere kundekvelder, sende ut informasjon til eiere av boliger og yrkesbygg med tett oppfølging, vil garantert gi resultater.

Eldrebølgen

”The baby boomers” ble de en gang kalt, og denne gruppen mennesker er nå i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker. Dette er ”moderne” eldre mennesker, mange med god økonomi og de fleste med langt større krav til komfort, funksjonalitet og trivsel enn tidligere generasjoner. Samtidig leser vi stadig om mangel på sykehjemsplasser, og det er nok lite sannsynlig at myndighetene vil klare å håndtere denne bølgen.

En naturlig løsning må være at flere eldre får anledning til å bo hjemme. Da må imidlertid kundene få informasjon om at det faktisk finnes funksjonelle produkter om gjør at baderommet kan tilpasses i tråd med behovene og derigjennom forlenge levetiden på dette. Igjen er det ”bare” å ta tak – få produktene utstilt, send ut og ta med informasjon til kundene!

Som grossist forsøker vi så godt vi kan å bidra på disse og flere andre områder i form av ”VVS Konsept”. Her har vi valgt ut og satt sammen en rekke produkter fra kjente merkevareleverandører som dekker behovet til målgruppen. Annonser, DM og brosjyrer ligger klart, men kanskje vi kan bidra mer?

avatar

Forfatter: Herman Larssen

Arbeidet i BD som Markedsdirektør for VVS i 6 år, er utdannet siv. øk. og har bred bakgrunn fra flere selskaper innen salg og markedsføring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *