2012 blir et vanvittig bra år!

BD-bilen

Sjelden har jeg sett flere positive signaler i begynnelsen av et nytt år. Norsk økonomi er råbra, store og små prosjekter står i kø. Januar ble en pangstart med 30 % høyere aktivitet enn i fjor. 

Hvorfor all denne positiviteten?

Det er enkelt, norsk økonomi er nevnt, befolkningsvekst og stort underskudd på boliger i de fleste byområdene vil og må føre til fortsatt høy boligbygging. Befolkningsveksten fører til flere arbeidsplasser og dermed økt behov for næringslokaler hvilket igjen øker oppdragsmengden i byggenæringen. Norsk industri går så det suser, den nypubliserte PMI indeksen (Norges innkjøpssjefsindeks) økte fra 46,6 i desember til 54,9 i januar. Alt over 50 innebærer økt aktivitet.

Blant årsakene er meget høy aktivitet inne olje og gass med nye gigantfunn både på eksisterende felt og ikke minst nye felt i nord. Med fortsatt høy oljepris som understøttes av urolighetene i Midt-Østen vil oljemilliardene fortsette å fylle opp den allerede overfylte statskassen. Amerikanerne har opphevet straffetollen på norsk laks og eksporten av fisk til både Østen og Amerika vil øke.

Om ikke dette skulle være nok er offentlig sektor på kokepunktet. Aldri har det vært investert så mye i infrastruktur som nå. Det bygges veier og bane som aldri før. Utbygging av kraftlinjer for å bedre elektrisitetsforsyningen er voldsom med alt fra monstermaster til sjøkabel. Offentlige bygg som skoler, sykehus og eldresenter bygges og rehabiliteres i økende tempo. Etterslepet er stort og disse aktivitetene vil fortsette å akselerere. 

Miljøutfordringene åpner også store markedsmuligheter innenfor bygg og anlegg. Forskriftsdrevne krav til fornybar energi i bygg gir uante muligheter for vår bransje. På VA sektoren representerer opprusting og fornying av ledningsnettet store markedspotensialer. Likeså er flomsikring for å hindre skred og utglidning av masse betydelige vekstområder.

 Jeg kunne ha fortsatt, poenget er at den som vil får garantert nok å holde på med i 2012.

Vi gjør det vi tror på

For å støtte den forventede markedsveksten jobber vi i BD både i det korte og lange perspektivet. For å møte den økende etterspørselen og for å sikre at kundene ikke får redusert produktivitet i prosjektene på grunn av varemangel øker vi lagerbeholdningene betydelig både på sentrallagret og på servicesenterne. Vi øker også bemanningen i alle operative funksjoner slik at vi rent fysisk kan håndtere de økte ordre og varemengdene.

I det litt lengre perspektivet investerer vi kraftig ved å bygge ut sentrallagret. Vi vil i løpet av året starte bygging av et 23 meter høyt og 8 000 kvadratmeter stort automatisk pall- og rørhåndteringslager. Inklusive i denne utbyggingen er også et automatisert sorteringsanlegg for utgående varer samt ”track and trace” for å følge varen helt frem til kunde eller byggeplassen.

Et annet tiltak er utvikling av våre medarbeidere. Aldri har vi kjørt så mye kursing og opplæring som nå. Dette for at vi skal være oppdaterte i forhold til nye produkter og teknologi samt lederskap og god kundeoppfølging. Vi tror på fremtiden og tar utfordringene ved å investere i mennesker, varer og utstyr. Vi er ikke tilhengere av avventende holdninger og «vent-å-se» taktikk, vi gjør det vi tror på og får ting til å skje.

2012 blir et vanvittig bra år og vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe kundene våre i å få mest mulig ut av dette.

avatar

Forfatter: Arne Erik Olsen

Administrerende direktør i BD fra 1991 - 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *