Kampen om oppmerksomhet og troverdighet

iPad i verktøykassa

IT-kommunikasjon har ikke bare kommet for å bli, det blir et spørsmål om å overleve som leverandør av utstyr og system i et mer og mer digitalisert samfunn. 

Jeg vet ikke helt hvor lenge vi vil fortsette å trykke brosjyrer og annen informasjon i papirformat, det begynner kanskje å bli litt gammeldags? 

Nå er det jo sosiale medier som Facebook, Twitter og blogger som gjelder. For ikke å snakke om App’er og tilgang på alt fra brosjyrer og teknisk informasjon som kan lastes ned på mobiler, nettbrett og PC’er der og da, hvor hen i verden man måtte befinne seg.

I tillegg til all verdens informasjon på nettet er e-handel, filoverføringer og elektronisk fakturering med påfølgende elektronisk betaling blitt en del av hverdagen. Hos oss kommer nå 37 % av ordrene elektronisk, 52 % av fakturaene som sendes ut er elektroniske og 40 % av mottatte fakturaer kommer via nettet. Dette er bra og det bidrar til å rasjonalisere virksomhetene våre, øker produktiviteten og bedrer kvaliteten på kommunikasjonen.  

I tillegg til bedret kvalitet på informasjonen, gjør også enkel tilgang til den mulig å sjekke teknisk informasjon, installasjonsveiledning og andre nødvendigheter ute på arbeidsplassen der og når det trengs. Igjen bør dette føre til rasjonalitet men kanskje enda viktigere sikre at installasjonene foretas korrekt og i henhold til produsentens anvisninger slik at feil og skader kan forhindres.

Vi i BD tar denne utviklingen på alvor, ikke bare ved å blogge og ha det moro på Facebook, men mer viktig ved å gjøre nødvendig informasjon tilgjenglig via internett.

Dette er ikke noe nytt, det er nå snart 25 år siden vi introduserte bestillings- og lagertellingssystemer ved hjelp av strekkoder, håndterminaler og oppringte linjer. Disse er faktisk fortsatt i bruk og representerer selv i dag en betydelig del av vår elektroniske hverdag.

I tillegg til å forbedre og videreutvikle eksisterende system går utviklingen i retning av å etablere kommunikasjonsverktøy som kan benyttes av håndverkeren mot sine kunder. Dette er system som vil visualisere forskjellige løsninger på bad, varmeanlegg, VA-ledninger osv. Systemene vil gjøre det mulig å tilby disse der og da uten å måtte gå gjennom tidskrevende prosesser med produktbrosjyrer, prislister og arbeidstidsvurderinger. Her snakker vi om systemer som vil revolusjonere kommunikasjonen mellom fagfolk og kunder og som dermed vil bidra til at vi sammen kan foreta riktige valg på en rasjonell og hensiktsmessig måte. 

Vi går spennende tider i møte hvor IT- kommunikasjon vil stå sentralt i vår utvikling for å gjøre bransjen bedre i stand til å møte dagens og morgendagens krav til ”real time” informasjon om løsninger, system og produkter.

I en digitalisert verden hvor kundene krever nye former for visualisering og dokumentasjon er det viktig at vi som bransje utvikler og tar i bruk fremtidsrettede verktøy for kommunikasjon. Dersom vi ikke gjør det er jeg redd nye aktører vil se mulighetene og dermed bidra til å akselerere bransjeglidningen hvor de eksisterende bransjeleddene lett kan ende opp som produkt og tjenesteleverandører til nye digitale utfordrere. 

Nettbasert kommunikasjon vil med sikkerhet være påkrevet for å oppnå nødvendig oppmerksomhet og troverdighet. Like sikkert vil det være en betydelig fordel i forhold til å løse fremtidige rekrutteringsutfordringer hvor 16 åringene vil være langt kjappere med nettbrettet enn rørleggertanga.

avatar

Forfatter: Arne Erik Olsen

Administrerende direktør i BD fra 1991 - 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *