Vedlikehold – The Big Stink

Vedlikehold VA-system

«Mange mener nok at biler og fly, måneferder og IT-teknologi er eksempler på menneskehetens viktigste tekniske milepæler. Men jeg vil påstå at utbyggingen av vann- og avløpssystemene er det aller viktigste som har skjedd. Før vi lærte å legge rørsystemer for drikkevannstilførsel og for avløp for kloakk og forurenset vann, raste pester og epidemier som i de verste tilfellene tok livet av halve befolkningen i Europa og som ga en skremmende barnedødelighet. Tørre tall viser oss at for eksempel barnedødeligheten i store byer falt fra 10 til 1 prosent nesten momentant etter at VA-systemene kom på plass. Helsevesen, vaksinering, legevitenskap: Ingen andre enkeltfaktorer har betydd så mye for folks helse og levealder som VA-nettene!»

Dette er det ikke VA-avdelingen i BD som påstår, men sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities. I sitt foredrag under BDs 360 graders symposium for VA-spesialister, samferdselseseksperter og vannkraftutbyggere satte Andreassen VA og helse i nytt perspektiv, og historiebøkene kan underbygge påstandene hans:

London var den verdensbyen som vokste aller sterkest i begynnelsen av 1800-tallet, men ingen var forberedt på den voldsomme økningen i folketallet. Forurenset grunnvann fra vannpumpene og avløp og kloakk som gikk rett ut på fortauene eller ble tømt i Themsen gjorde London til en skitten og illeluktende by der alle typer epidemier og sykdommer raste helt ukontrollert.  Det store gjennombruddet kom den dagen i 1858 da Themsen var så forurenset og full av kloakk at lukten fra elven førte til at Parlamentet – som jo ligger på elvebredden – måtte stenge og politikerne måtte forflyttes ut av byen. Den dagen dette skjedde, lever i engelske historiebøker under navnet ”The Big Stink”. Det ble startsignalet for en voldsom utbygging av kloakksystemer og vanntilførsel. Dette arbeidet var fullført i 1875 og grunnplanene er fortsatt ryggraden i hele Londons VA-system den dag i dag. Og London kom til å danne mønster for VA-utbygging i andre storbyer rundt om i verden.

Norge har aldri hatt så store befolkningskonsentrasjoner eller så store vansker med å skaffe rent drikkevann eller kvitte seg med avløp som de store industrilandene. Men også vi bygde etter hvert ut vårt VA-ledningsnett, og dette har i dag en gjenskaffelsesverdi som overstiger de investeringene vi har gjort for oljeutvinning i Nordsjøen.

Kanskje fordi drikkevann har vært så lett å skaffe her i landet og fordi det har vært så enkelt å kvitte seg med kloakk og gråvann, har VA-nettverket vært oversett av politikerne gjennom mange år. I dag er vi der at vårt VA-system er blant de dårligste i den vestlige verden:  Fra vannkildene til husholdningene forsvinner 30-50% av drikkevannet via lekkasjer. Og avløpsnettet overbelastes til stadighet – med påfølgende forurensing av elver og fjorder.

I følge Christen Ræstad kan ikke bransjen skylde på kommunenes dårlige holdninger og pengemangel, men ta utfordringen å øke anseelsen til faget. Dette blir viktig for å unngå at vi i Norge skal oppleve ”The Big Stink” .

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info