Svart arbeid og fradrag

Bilde av penger i hånd

Den 29. mars ble det sendt et forslag til Stortinget om å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig.

Både Sverige, Danmark og Finland har innført skattefradrag for ulike typer arbeid i egen bolig som blant annet rehabilitering, vedlikehold, barnepass, renhold og malertjenester.

Forslagsstillerne som er stortingsrepresentanter mener slike skatteendringer også bør vurderes i Norge, og det kan konstateres at etter 3 år med ROT-fradrag i Sverige har svart arbeid sunket med 90% i byggebransjen.

I Sverige har etterspørselen etter svart arbeid nesten forsvunnet etter at ROT-fradraget ble innført.

En undersøkelse i Norge gjennomført av Opinion viser at 34 % har kjøpt eller vurdert å kjøpe svart arbeid i løpet av de siste årene. Nesten halvparten av alle som sier at de har kjøpt svart arbeid de to siste årene, har kjøpt renholds- og vasketjenester. Andelen svart arbeid er også høy for andre håndverktjenester som maler (28%), murer (21%) og snekker (19%). For elektriker og rørleggerarbeid er andelen svart arbeid betydelig lavere.

Både elektriker og rørleggerarbeid er to fagfelt som forbrukerne er blitt mer bevisst på å bruke faglært arbeidskraft og godkjente virksomheter til. Dette er fagfelt som kan være forbundet med risiko ved feil avgjørelse, og når du kjøper svart arbeid, uansett fagfelt så mister du automatisk alle rettigheter loven gir deg som kunde.

Du vil ikke lenger ha:      

  • Reklamasjonsrett
  • Rett på full utbetaling fra forsikringen ved eventuell skade
  • Mulighet til å dokumentere at arbeidene er fagmessig utført hvis du skal selge

Skatteunndragelsesutvalget har tidligere vurdert en slik ordning i Norge, men flertallet ønsket ikke å innføre skattefradrag for slike tjenester i hjemmet, men forslagsstillerne mener at erfaringene som i ettertid har kommet fra Sverige, likevel gjør saken høyst aktuell og at ordningen er verdt å forsøke i Norge.

Forslagsstillerne mener Stortinget må gjøre vedtak for å pålegge regjeringen og Finansdepartementet å se på saken på nytt.

Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs.

(Oppdatert)
Referat fra Stortinget:

Stortinget – Møte onsdag den 13. juni 2012
Dokument 8:95 S (2011–2012) – representantforslag frå stortingsrepresentantane Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Vigdis Giltun, Per Sandberg, Harald T. Nesvik og Ketil Solvik-Olsen om å innføre skattefrådrag for handverkstenester og serviceoppdrag utført i eigen bustad og fritidsbustad
– vert ikkje vedteke.

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.