Mange bekker små

Bekk ved Røros Kirke

Kirken viser fornybar tenkning, og BD får være med på reisen.

Vannkraftavdeling vår i Dale skal levere utstyr til småkraftverk som den norske kirken nå er i gang med å bygge. Kirken har tegnet en rammeavtale med BD som skal levere det meste av utstyret til småkraftverkene etter hvert som prosjektene får konsesjon.

Fornybar fremtid

Kirken eier betydelige landområder rundt om i landet, og på mange av eiendommene er det vann- og vindressurser som kan bygges ut. Derfor har Kirken etablert selskapet ”Clemens Kraft” som skal arbeide med kraftutbyggingen. I policyen til Clemens Kraft ser man prov på klok og langsiktig tenkning når de krever at “… vitale deler (f eks dam, rørgate, turbin, generator og lignende) har lang levetid, lav driftsstansfrekvens og lave driftskostnader.” Kvalitet i alle ledd vil gjøre at disse kraftverkene kan produsere kraft i flere generasjoner.

Clemens Kraft går også foran som et godt eksempel ved å utnytte de naturressursene vi er prisgitt. Vannkraft er en fornybar energikilde og jeg  er enig med NVE om at dette vil bidra til forbedret “… forsyningssikkerhet og gjør at klimautslippene over tid kan reduseres.”

En stor Å

I første omgang har Clemens Kraft pekt ut 30 steder der de ønsker å bygge småkraftverk og er i gang med å søke konsesjoner. Det første kraftverket er allerede under fullt arbeid. Det ligger i Tydal i Sør-Trøndelag og vil stå ferdig i løpet av året. Dette anlegget vil produsere 15 GWh.  Totalt vil de aktuelle småkraftverkene kunne produsere over 415 GWh.

Denne satsningen på fornybar energi beviser hva man kan oppnå ved å tenke på samfunnsnytte og miljø!

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info