Rask behandling av reklamasjoner

Reklamasjon

Har du fått levert en vare med feil eller mangel, skal du selvsagt ha ny vare eller pengene igjen raskest mulig.

Reklamasjon og vareretur er uunngåelig med det varevolumet vi har. Vi har flere varer og flere leverandører enn noen gang og BD går god for hver eneste vare vi leverer. Dette krever at både produkter og leveranser holder høy kvalitet.

Reklamasjonsrutiner

En tydelig og effektiv behandling i reklamasjonssaker bør være noe som både produsenter og leverandører praktiserer. Vi jobber derfor kontinuerlig med å unngå transportskader og har nå organisert en raskere reklamasjonsbehandling på alle våre avdelinger.

En ensartet og raskere saksbehandling vil skaffe oss en samlet og presis oversikt over reklamasjoner på de enkelte varetyper og de enkelte produsenter og leverandører. Det vil hjelpe oss i diskusjonen og oppfølgingen vår overfor produsentene, og til å finne de beste leverandørene. Det er svært viktig når vi ser hvordan vareutvalget vokser.

Løsningen

Vår løsning er at hver region har minst en dedikert person til reklamasjonssaker. Når kunde eller selger så fyller ut reklamasjonsskjema, skal dette sendes til reklamasjonsansvarlig i den regionen. Vår ansvarlige saksbehandler jobber så etter egne rutiner for å få en avklaring på saken raskt. Når BD har ferdigbehandlet reklamasjonen, går det mail til kunden og pengene går inn på kundens konto.