Vi krever bedre vann og avløp

Forurenset drikkevann

– OG DET ER VI VILLIG TIL Å BETALE FOR!

Tilstanden for landets vann- og avløpsnett er nok ikke det den vanlige forbruker tenker mest på i det daglige. Derfor kan landets sentrale og lokale politikere unnlate å fornye og forbedre nettene år etter år uten å få kritikk fra velgerne.

Men det er visse grenser også for unnlatenhetssynder: Når befolkningen blir syk av infeksjoner fra forurenset drikkevann, eller når dårlig kapasitet på avløpssystemene fører til store oversvømmelser og materielle skader, da er grensen nådd.

Huseiernes Landsforbund, som har nærmere 200 000 medlemmer, har sett seg lei på dårlig drikkevann, oversvømmelser og vanskeligheter med å få erstatning etter vannskader. Vi gikk nylig ut og krevde bedre standard på landets VA-nettverk. Og det er vi villig til å betale prisen for!

Vi ber også om bedre regelverk for ansvarsforholdene omkring drikkevann og avløp, slik at forbundets medlemmer skal slippe rettssaker for å få avklart hvor man skal rette krav når vannskadene er et faktum. Vannskader representerer i dag et større problem enn branner, ifølge forsikringsbransjen.

Ekstremværet aktualiserer nå i stadig større grad problemene med Norges dårlige VA-nett. Voldsomme nedbørsmengder overbelaster kommunenes avløpssystemer, og Huseiernes Landsforbund har med seg både Finansnæringens Hovedorganisasjon, Norsk Vann og Kommunenes Sentralforbund (KS) i arbeidet for å få fart på den høyst nødvendige fornyelsen av nettene.

«Staten må avklare hvor stort ansvar kommunene skal ha på vann- og avløpsområdet», sier adm. direktør Sigrun Vågeng i KS og får støtte av direktør Einar Melheim i Norsk Vann som slår fast at dagens statlige regelverk ikke gir kommunene nok spillerom til å finansiere klimatilpassede tiltak.

avatar

Forfatter: Peter Batta

www.huseierne.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *