Senk arbeidsbredden – øk sikkerheten!

Protec 100

Trafikksikkerhet er ikke bare for bilistene, men like mye for anleggsarbeiderne.

Når veier skal utbedres, skjer det ofte ved at eksisterende veier ”breddes” ut for å gi plass til midtskiller, flere kjørefelt – eller kanskje også firefelts motorvei. Men når veier skal breddes ut på denne måten, betyr det at anleggsarbeiderne må utføre sitt arbeid bare noen desimeter fra trafikken som dundrer forbi. Om en bil eller et vogntog skulle komme for langt ut på kanten, risikerer man at hele sulamitten havner i grøfta der veiarbeiderne har sin arbeidsplass.

Både entreprenører og veimyndigheter har forstått dette og derfor settes det av stadig større budsjetter for å beskytte anleggsarbeiderne under byggeperiodene. Regelverket til Statens vegvesen er også klinkende klart på at veiarbeiderne og trafikantene må sikres maksimalt under anleggsperioden.

Protec 100 – Plassbesparende og sikker

BD kan nå levere et helt nytt konsept som gir større sikkerhet  enn de eksisterende systemene på markedet.  Protec 100 er et produkt som skal hindre at biler og lastebiler kjører gjennom kantsikringen og havner i grøfta. Protec-elementene leies ut til entreprenørene.  BD kan tilby både utsetting og fjerning av systemene  når anleggsarbeidet er gjort.

Kun 10 cm bred!

Det som gir den økte sikkerheten i forhold til eksisterende produkter er selve bredden på produktet og hvor lite det flytter seg ved påkjørsel. Protec er i utgangspunktet et solid stålrammeverk som forsterkes ved at det fylles med betong før det plasseres på veikanten der det bare krever 10 cm bredde. En viktig fordel for entreprenøren er at han ikke trenger å sette av så mye plass på vegen til rekkverket og det gir større “alburom” for vegarbeiderne.

Godt mottatt

Langs anleggsområdene ved E6 nord for Minnesund er entreprenørselskapet Veidekke ansvarlig for å bygge deler av den nye motorveien. Dette er for tiden et av de største veiarbeider som pågår i Norge. BD har fått levere Protec-beskyttelse til Veidekke, og når du kjører langs anleggsområdene langs Mjøsa, vil du se Protec-systemet over lange strekninger.

Vi har levert Protec til flere anleggsområder etter at vi fikk eneagenturet på og begynte å markedsføre disse produktene, og jeg er helt sikker på at dette sikkerhetsutstyret snart vil bli en selvfølge når veier skal breddes og ombygges her i landet.

I Troms har BD nettopp levert Protec-systemer til entreprenørene Kåre Isaksen as og O. Nordmo & sønn as som bredder hovedinnfartsveien til Tromsø, E8.  På bilde kan du se BDs lokale samferdselsspesialist Øyvind Hagerup (til venstre) forklare sikkerhetssystemet for entreprenørene som setter egne ansattes sikkerhet i høysetet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *