Skikkelig dokumentasjon til skikkelige rørleggere

produktdokumentasjon

Ifølge TEK 10 er det nå skjerpede krav om produktdokumentasjon. 

Produktdokumentasjonen skal overleveres til eier av bygget mot kvittering. For å få ferdigattest må det fremvises kvittering for at dokumentasjon er mottatt.

Det bør være et felles ansvar i verdikjeden at dokumentasjon på produktene vi selger, er tilgjengelige i en felles produktdatabase.

Brødrene Dahl har derfor som ledende i bransjen tatt et initiativ for å få ytterligere dokumentasjon tilgjengelig i produktdatabasen www.vvsnrf.no. Årsaken til at vi har dette som en prioritert oppgave er at det skal bli enklere for våre kunder å finne dokumentasjon på ett sted.

Utviklingen av produktdokumentasjon er et felles ansvar

Flere av våre leverandører har mottatt brev hvor deres status var oppgitt. Hvor mange bilder, produktdokumentasjoner og sikkerhetsdatablader hver enkel leverandør hadde registrert i produktdatabasen.

Det var 36 av våre større leverandører som hadde mangelfull produktdokumentasjon. Det var 8 leverandører som hadde produkter som manglet sikkerhetsdatablad, mens 22 av våre leverandører er flinke til å oppdatere produktdatabasen.

Utviklingen fra 1. januar til 1. august 2012 på de leverandørene vi har kontaktet viser denne endring:

 • Antall bilder har økt med 22 %
 • Antall produktdokumentasjoner har økt med 57 %
 • Antall sikkerhetsdatablader har økt med 90 %

Endringen i hele databasen i samme periode på alle leverandørene viser:

 • Antall bilder har økt med 11 %
 • Antall produktdokumentasjoner har økt med 17 %
 • Sikkerhetsdatablad totalt har hatt en tilbakegang på – 2%

Dette betyr at når det foretas påvirkning, og at bransjen er interessert i at all type dokumentasjon ligger i samme databasen, så skjer det en handling.

Vi må strekke oss litt lenger!

Vi vet at ikke alle produkter krever unik produktdokumentasjon, de fleste rør er godkjent i henhold til NS/EN standarder, men slik det ser ut i dag, så har Brødrene Dahl skikkelig dokumentasjon på produkter som representerer ca. 75 % av vår omsetning.

Men, vi må alle bli bedre. Av de totalt 190.000 aktive NRF nummer som ligger i databasen er det kun 57.500 som har dokumentasjon. Dette er for dårlig, her må vi skjerpe oss.

Leverandørene bør gå inn på www.vvsnrf.no å se på egne produkter, og sørge for at det finnes dokumentasjon.

Når det gjelder sikkerhetsdatablader har vi en pågående oppjustering av disse.

Målet vårt er at i begynnelsen av 2013, skal ingen sikkerhetsdatablad på de produkter vi selger være eldre enn 1. desember 2012.

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

3 kommentarer til «Skikkelig dokumentasjon til skikkelige rørleggere»

 1. Vi bør kreve at alle ordrebekreftelser fra leverandør inneholder link til FDV dokumenter for varene som er bestilt.

 2. Dersom produsentene/leverandørene hadde vært flinkere til å oppdatere produktdatabasen vvsnrf.no, så hadde det vært enkelt å samle FDV.

  All dokumentasjon hadde da vært på ett sted, og det hadde ikke vært behov å gå inn på leverandørenes hjemmesider for å hente den dokumentasjon kundene krever.

 3. vvsnrf.no er bra men som Unni nevner så må der noen sikkelige grep gjøres fra levrandørene. Jeg bruker siden og synes den er kjempe bra men det mangler mye dokumentasjon her. Og det er mye gammel her og. Så levrandører ta dere sammen og gjør arbeidet slik at vi kan levere fra oss god dokumentasjon på varer og utstyr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *