Norske veier er for dyre

Grøftekant langs motorvei

Veiene blir stadig verre og verre i tillegg går veiutbyggingen i Norge altfor tregt.

I år vil vi her i landet gjøre ferdig 11 kilometer ny motorvei. Svenskene gjør ferdig 85 kilometer. Svenskene åpner 100 kilometer trefelts motorvei med midtrekkverk – Norge 17 kilometer. Det til tross for at regjeringen hevder at det aldri har vært satset så mye på veibygging her i landet. Og ikke bare det: Vedlikeholdet av veiene svikter helt: I 2008 hadde vi et ”etterslep” på veivedlikeholdet på 18 milliarder kroner. Nå er etterslepet økt til 40 milliarder.

Bransjen opplever at det ikke bare bevilges for lite penger, men at de pengene som stilles til rådighet, blir brukt veldig urasjonelt. Det bygges ut klattvis og usammenhengende. Når en eller annen kommune setter seg på bakbena i forhold til de sentrale veiprosjektene, kan de trenere utbygging i årevis. Da må entreprenører og leverandører bare pakke sammen utstyret og finne på noe annet å gjøre mens de venter på avklaring.  Og trafikantene må leve med flaskehals i enda mange år. Kanskje har det lokale selvstyret gått for langt?

For dyrt for de som faktisk betaler

Hvert eneste år loves det mer penger til veier og infrastruktur, men veiutbyggingen står i stampe. Det fører til at entreprenørbransjen og dens hovedleverandører ikke tør å planlegge lenger enn fra det ene prosjektet til det neste.  Skulle det komme et stort veiprosjekt, er kanskje norsk entreprenørbransje ikke i stand til å håndtere oppdraget. Dermed står døren åpen for utenlandske aktører som kan komme inn og snappe de prosjektene norske firmaer trenger sårt.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gått ut med et forslag om at det nå må etableres bindende minstekrav til veivedlikeholdet, og har selvsagt et godt poeng.

Ekstra ille synes jeg situasjonen er når vi hele tiden hører at pengene mangler for veiutbygging. Samtidig ser vi at bilistene selv må betale en stadig større del av kostnadene gjennom skatter og avgifter og galopperende bomveiutgifter, mens staten selv reduserer sin andel i kostnadene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *