Økte kostnader gir stor gevinst

Da er det klart, uavhengig kontroll ble innført fra 1. januar 2013. Den siste justering i veiledningen ble gjort 16. november. Det er samfunnsøkonomisk å bygge riktig første gang. Uavhengig kontroll er et nytt virkemiddel som kommer i tillegg til de systemene bedriftene bruker for å kvalitetssikre egen utførelse.

Det forventes at ressursene som brukes på kontroll kan tas ut i produktkvalitet på en måte som gir et positivt regnestykke for tiltakshaver, bedriftene og samfunnet.

Det forventes også betydelig reduserte byggskader.

I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygg og søknadspliktig ombygging av våtrom.

Hva skal kontrolleres i tiltaksklasse 1?

Kontrollområde For prosjektering skal kontrollen omfatte For utførelse skal kontrollen omfatte
Fuktsikring og lufttetthet i boliger, og i fritidsboliger med mer enn en boenhet At det er gjort tilstrekkelig prosjektering – Inspeksjon av våtrom
– Tetthetsmåling
– Dokumentasjon av KS

For at kontrollen av fuktsikring skal fungere etter hensikten, bør den gjennomføres etter at tetteskiktet (membranen) er påført og gjennomføringer forseglet, og før fliser, belegg etc. er lagt.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at:

  • Utførenes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres, og at disse er fulgt og dokumentert
  • Det er foretatt tilstrekkelig prosjektering, og foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonunderlaget,  at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene

Når det gjelder kontroll av våtrom skal følgende inspiseres:

  • Plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
  • Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
  • Utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

Kontrollforetak må bli godkjent av kommunen i den enkelte byggesak, men dersom foretaket har sentral godkjenning skal det ikke vurderes av kommunen når det gjelder kvalifikasjoner og system.

Det er krav om uavhengighet mellom utførende og kontrollforetaket. Det skal ikke være juridisk, personlig eller økonomisk tilknytning mellom utførende og kontrollerende foretak. Det er ikke krav om at kontrollforetaket skal være uavhengig av tiltakshaver.

Unntak fra krav om kontroll

Kommunene kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om kontroll. Det kan ikke gjøres unntak fra kontroll av brannsikkerhet.

Bestemmelsen sier at kommunene frem til 1. januar 2014 helt eller delvis kan unnta fra kravet til bruk av uavhengig kontroll så fremt et slikt unntak ikke vil medføre økt fare for helse, miljø og sikkerhet.

Vilkår for bruk av unntaket er at tiltakshaver fremlegger skriftlig dokumentasjon som viser at:

  • Det som følge av kapasitetshensyn ikke har vært mulig å få tak i kontrollforetak
  • Et obligatorisk krav om at uavhengig kontroll skal gjennomføres av et ansvarlig kontrollforetak vil føre til unødvendig tidstap.
  • Merkostnadene ved et slikt tidstap vil bli uforholdsmessig høye.
  • Kvaliteten i tiltaket likevel vil bli oppfylt

Alle disse 4 punktene må dokumenteres for at unntaket skal kunne benyttes.

For byggherre vil uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 medføre en kostnad på 15-20.000,-

Vil disse virkemidlene medføre reduserte byggskader?
Eller blir det bare økte kostnader?

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *