Energi og energiforsyning 1/2

Vi bygger ikke hus for å spare energi, men for at det skal bo folk i dem.

Hensyn til miljø, privatøkonomi og forsyningssikkerhet tilsier at lavt energibehov bør prioriteres når byggverk prosjekteres og oppføres. Energibehov til oppvarming og varmtvann bør i størst mulig grad dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler.

Bygninger utgjør ca. 40 % av Norges totale energiforbruk. Myndighetenes klare ambisjon er at energibruken i bygninger skal reduseres kraftig. Byggenæringen er derfor en viktig aktør i arbeidet med å redusere landets samlede miljøpåvirkning fra energibruk. Reglene i forskriften TEK 10 skal bidra til at bygninger som oppføres eller rehabiliteres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.

Økt energibruk i husholdninger

Husholdningene økte forbruket av både strøm, fjernvarme, oljeprodukter og ved. Forbruk av strøm er viktigst, og utgjør om lag 77 prosent av husholdningenes energiforbruk. Rundt en femtedel av husholdningene har imidlertid varmepumpe, og dermed blir prisen på strøm til oppvarming i praksis noe lavere, siden man får mer energi igjen for hver kWh strøm brukt i varmepumpe.

Ellers økte forbruket av fjernvarme i husholdninger særlig mye, med 44 prosent fra året før. Det har sammenheng med rekordhøye investeringer i fjernvarme de siste par årene. Fortsatt utgjør imidlertid ikke fjernvarmeforbruket mer enn vel 2 prosent av husholdningenes totale energiforbruk.

Når det gjelder energiforsyning i Teknisk forskrift står det:

  • (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.
  • (2) Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
  • (3) Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

Når det gjelder pkt. (1) så har det vært en del diskusjoner. Spesielt før søknadsplikten opphørte. Hva med utskifting? Er det nødvendig å søke? Hvem skal kontrollere at det blir sendt søknad ved utskifting av oljekjel?

Så opphørte søknadsplikten 1. januar 2012.

Og i veiledningen til TEK 10 angående pkt. (1) heter det at kravet ikke gjelder ved utskifting av oljekjel i eksisterende byggverk. Ved hovedombygging, eller ved utskifting av hele, eller en vesentlig del av, varmesystemet, dvs. tank, brenner, kjel og opplegg for distribusjon, gjelder kravet.

Utskifting av oljekjel er en reparasjon av bygningsteknisk installasjon som i utgangspunktet omfattes av pbl. § 20-1, men vil imidlertid ofte være tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Oljefyrens dager ser dermed ut til å være talte, men heldigvis finnes det alternativer! De kan du lære mer om på vårt Klimasenter eller på www.fjernoljefyr.no.

Men, vi må huske på at vi bygger ikke hus for å spare energi, men for at det skal bo folk i dem.

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *