Energi og energiforsyning 2/2

Oljefyrens dager er talte og det er strenge krav for å vurdere noe annet enn miljøvennlige alternativer.

I forrige innlegg kunne vi slå fast at myndighetene vil fjerne bruken av oljefyr.

Når det gjelder unntak fra kravet til energiforsyningen står det videre i Teknisk forskrift:

  • (4) Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp.
  • (5) Boligbygning som etter fjerde ledd er unntatt fra krav om energiforsyning skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boenhet under 50 m² oppvarmet BRA eller bolig som tilfredsstiller passivhusnivå.

Når det gjelder pkt. (4): Naturforhold som gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet etter annet og tredje ledd kan være stedlige forhold som ikke muliggjør praktisk utnyttelse av fjernvarme, bioenergi, varmepumper, sol, e.l., og eventuelt at investeringen er så høy at den ikke blir lønnsom gjennom byggets levetid (50 år)

Grensen på 15000 kWh/år refererer seg til boligbygningens samlede netto varmebehov, beregnet etter NS 3031 for standard referanseklima. Ved påvist negativ nåverdi for ulike relevante alternativer til direktevirkende elektrisitet eller fossil oppvarming, kan kravene til energiforsyning i annet og tredje ledd fravikes for boligbygning.

  • Levetid for en bygning settes til 50 år
  • Levetid for en teknisk installasjon settes til 20 år. Annen levetid for installasjoner kan benyttes der dette kan dokumenteres.

Dersom analysen viser negativ nåverdi, bør likevel mulighetene for å dekke en mindre andel av varmebehovet med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler vurderes.

(5)Lukket ildsted er en innretning som kan dekke deler av boligens oppvarmingsbehov, for eksempel vedovn eller pelletskamin. Ildstedet må være fastmontert og gi en reell oppvarmingseffekt. Dekorasjonspeiser betraktes ikke som en varmeløsning.

Halvparten av energiforbruket vårt er strøm.

Har du tenkt over hvor mange du kjenner som varmer opp huset sitt med panelovner? I Norge er de fleste hus bygd med tanke på oppvarming med elektrisitet, fordi vi alltid har hatt tilgang på billig vannkraft. Dette gjør at Norge har det nest høyeste elektrisitetsforbruket i verden.

Den billige strømmen har også gjort at Norge ikke har tatt i bruk det enorme potensialet som finnes i bruk av miljøvennlig oppvarming. Vi har rett og slett lagt alt for godt til rette for strøm til oppvarming, og slik gjort oss avhengig av billig strøm. Men dette er unødvendig, dyrt og energisløsende greier.

Du kan lære mer om ulike måter og dekke varmebehovet til et bygg på, ved å besøke vårt Klimasenter eller www.fjernoljefyr.no.

Men, vi må huske på at vi bygger ikke hus for å spare energi, men for at det skal bo folk i dem.

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *