Vi gleder oss. Det blir spennende tider!

Vi har startet byggingen av det 23 meter høye og 8 000 kvadratmeter store automatiske pall- og rørhåndteringslageret.

Det er fantastisk spennende installasjoner som skal inn i høytlageret, det er velprøvd teknologi, og som gir dobbel kapasitet på pall og rør i forhold til dagens situasjon. Automasjons-arbeidet vil ikke forstyrre BD’s sentrallagerdrift i nevneverdig grad, idet installasjonen skjer i høytlageret.

Langhus-driften

BDs sentrallager har hatt en lengre periode med tomteopparbeiding, sprengning, transporter i forbindelse med bygging parallelt med høy produksjon. Kombinasjonen døgndrift, stramt driftsskjema, høy produksjon og distribusjon som må gå til avtalt tid – samtidig med prosjekt fremdrift ”omtrent mellom beina til våre medarbeidere” har ikke vært lett. Like fullt er balansegangen håndtert på en betryggende måte.

Byggentreprisen/høytlageret

Vi har støtt på vesentlige utfordringer i tomta: Nærmest bunnløst og dårlig masse mot Byggmakker-bygget, og fjell mot BD-bygget/rørhallen. Massene er nå håndtert, vi har skiftet ut all dårlig masse mot BM-bygget, rørspunt er satt opp langs hele ytterveggen for å sørge for sikring av bygget. Videre er det sprengt ut og kjørt bort ca 8000m3 fjell.

Tomta er nå ferdig, støping av fundamenter er skjedd, og stålet for bygget er tilnærmet reist og montert. Montering av plater på vegg og tak er i fullt tempo fra dagene etter påske. Fremdriften er dermed også blitt god. Tett bygg vil stå klart pr 1.7. 13, med anledning for automasjonsleverandørene til å sette i gang sine entrepriser

Sampakkanlegget

Dette anlegget skal gi oss varesammenstilling, kontroll og pakking av kundens ordre før pallene settes på sone for utgående distribusjon. Automasjonsbedriften Swisslog er leverandør av dette automasjonsanlegget. Dessverre er ikke leveransen levert i henhold til forventning og kontrakt, og anlegget er et antall måneder forsinket.

Etter diverse modifiseringer og tester, er BDs produksjon nå de siste uker i større grad koblet inn i anlegget. Mye tyder på at anlegget vil levere ytelse og kapasitet som forventet når vi kommer ut mot mai/juni. Det er viktig for å få leveransen i mål, og for BD i forhold til de ordremengdene vi erfaringsmessig har utpå våren og mot sommeren.

Automasjon i høytlageret

Pallautomasjon:

I høytlageret skal det installeres et pallautomasjonslager med kapasitet på 20.000 euro-paller. Det skal også installere automatisert transportbånd fra dagens varemottak langs yttervegg mot sør og inn i høytlageret. Automasjonsbedriften Swisslog er også leverandør her.

I pallelageret skal det plukkes esker eventuelt sendes helpaller direkte til sampakkanlegget før utgående sone.

Leveransen og arbeidet er omfattende, og skal etter kontrakt overleveres BD sent våren 2014.

Rørautomasjon:

I høytlageret skal det også installeres et automatisert rørlager. Tyske Kasto er leverandør, og anlegget vil håndtere rør i dimensjon opp til 600mm, for rørkvaliteter i carbon stål og syrefast/rustfritt. Vi vil få ca 4000 rørkassetter, hver med kapasitet på inntil 1,5 tonn. Dette rørlageret er svært arealeffektivt, og vil gi oss store forenklinger i forhold til dagens løsninger for rørinnlegg og –plukk.

Kasto vil starte sin montasje i høytlageret den 11.7., og skal etter kontrakt overleveres BD senvinteren 2014.

Vi gleder oss til å doble kapasiteten og har spennende tider i vente!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *