Ekstremværet krever rask oppgradering av vann- og avløpsnettet

Til tross for årets voldsomme oversvømmelser i en rekke vassdrag og til tross for regnskyll i syndeflodsklassen i og rundt Oslo nylig: Folk flest tviler på at klimaendringene er menneskeskapte og de tviler på at endringer i nedbør og temperatur vil bety noe særlig fra eller til for dem personlig i de nærmeste årene. Det viser en Gallup-undersøkelse som ble offentliggjort for noen dager siden.

Her er folk flest på klar kollisjonskurs med vitenskap og ekspertise som nesten samstemmig hevder at mye av det vi nå opplever av ekstremvær, er vi selv skyld i ved skadelige miljøutslipp gjennom mange år.

Tilstanden for landets VA-nett er svært dårlig med gamle, underdimensjonerte rør med rekordartede lekkasjer. Lekkasjene i drikkevannsnettet er gjennomgående nær 50% og det meste av drikkevannet som lekker ut, havner i avløpssystemet som igjen overbelaster renseanleggene slik at urenset vann går rett ut i sjøer, elver og fjorder og ødelegger miljøet.

Vann- og avløpsetaten i Oslo har lenge arbeidet med å utbedre og etablere nye depoter for overløpsvann i hovedstaden, og vil om kort tid åpne et nytt kjempedepot for bl.a. flomvann i Oslo øst. Det vil bedre situasjonen, men talsmenn for etaten sier at ingen depoter vil kunne håndtere slike nedbørsmengder som Østlandet opplevde de første dagene i juni.

Vi får stadig flere eksempler på at temperaturer og nedbørsmengder blir mer og mer ekstreme. Om endringene er menneskeskapte eller ikke, er lite interessant for mennesker som får hus og hjem ødelagt av vannmengdene. De aller fleste kommuner i landet ligger svært dårlig an når det gjelder utbedring og oppdatering av ledningsnettene, og det vil straffe seg i stadig større grad i tiden fremover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *