Nasjonal Transportplan krever nye varer og tjenester

Regjeringen la forleden frem en ny «Nasjonal Transportplan» for de neste 10 år, og om planen blir fulgt opp, vil den representere et kraftig løft for samferdselssektoren i årene fremover. Den nye planen har en kostnadsramme nær 530 milliarder kroner og veiutbygging står alene for mer enn 300 milliarder.

Jeg gleder meg over regjeringens nye og aggressive transportplan. Vi i BD’s Samferdselsavdeling har gått grundig gjennom planen, og vi ruster nå opp i varespekteret for å kunne møte den vareetterspørselen vi kan forvente.

I utgangspunktet har vi jo et stort vareutvalg – ikke minst når det gjelder permanent og varig skilting av alle slag og når det gjelder midtdelere og midlertidig sikring av veikanter ved anleggsarbeid – slik som Protec og Duorail. Nå vil vi satse videre på nye varegrupper til vei og NTP vil helt klart påvirke våre prioriteringer.

På skiltsektoren har vi nye produkter under utvikling og vi har knyttet til oss spesialister som kommer med nye typer LED-skilter og ulike bom systemer. Vi har også lansert nye produkter i universell utforming for plattformer og holdeplasser med tanke på bevegelseshemmede og handikappede.

Jeg kan melde at Samferdselsavdelingen har en lang rekke kontrakter som man arbeider aktivt med – blant annet på nye E6 langs Mjøsa – og ser store muligheter for økt aktivitet og utvidelse av produktspekteret etter hvert som markedet øker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *