Rør i bratt terreng

Her legger tyrolerne rør i en bakke med 60 graders fall.

I Norge er det en sjeldenhet at det legges rør i stupbratt terreng. Ved brattere terreng enn 20 grader må vi følge særskilte norske regler. I Norge har vi spesielle krav til stabilitets-beregninger til rørgater som legges i over 20 grader helning.  

I alpene legger man rør i svært bratt terreng ved at man bruker de egenskapene som produktene har for å kunne oppnå en sikker, velfungerende og prisriktig løsning.Teknologien er velkjent – rørproduktene er typegodkjente, velprøvde og tilgjengelige, og rørlegging i opptil 60 graders bakker vil i mange tilfeller kunne spare mange penger ved bruk av riktig produkt.

Student Mads Breian Haugen ved NTNU har nylig levert inn sin masteroppgave «Rør i bratt terreng», og som veileder under masterarbeidet har jeg vært med på en studietur til Østerrike og Nord-Italia, nærmere bestemt Syd Tyrol. Her møtte vi representanter for rørbransjen og kraftutbygging og fikk anledning til å se rørlegging under ekstreme forhold i praksis i stupbratte fjellsider.

Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med Haugen og studieturen til Tyrol og vi tror at denne praktiske erfaringen vil vekke oppsikt i det norske fagmiljøet.  I vår vannkraftkraftavdeling har vi både ekspertise og utvalgte, typegodkjente produkter beregnet på rørlegging i bakker med ekstremt fall. NVE – Norges Vassdrags- og Energi direktorat – har aktivt støttet Haugens masterarbeid og er svært interessert i konklusjonene med tanke på å tilrettelegge regelverk og anleggspraksis ut fra de mulighetene ny teknologi og nye produkter nå gir muligheter for.

I fremtiden håper jeg å få lagt rørgater like bratt, sikkert og prisriktig i Norge som i Alpene. Ikke minst vil man ved dette oppnå besparelse av betong og bruk av spesielle omfyllingsmasser som  er  svært kostnadsdrivende og ofte avgjørende for om anlegget blir bygget eller ikke.

Hvor bratt mener du at det skal bli lov til å legge rørgater? Gi ditt svar i kommentarfeltet..

2 kommentarer til «Rør i bratt terreng»

 1. Jeg må legge ei 400 rør med ca 65 graders fall før våren, forslag til løsning?

 2. Hei Kurt! Dette er en sak for våre vannkraftspesialister, for å se på detaljer om hvordan vi skal legge disse rørene trenger vi:

  • Kart
  • Lengde- og høydeprofil
  • Bilder

  Så vi vil kontakte deg for å hjelpe med denne prosjekteringen.
  Mvh Redaktøren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *