Når vi ikke lenger blir plaget av støy utenfra

Nå når husene blir så tette både i forhold til TEK10, og når U-verdien (bygningens varmeisolerende evne) skal reduseres ytterligere, som foreslått i TEK15, kan vi få en annen utfordring.

Vi vil ikke lenger høre en bil som kjører forbi, ei heller en måke som skriker. Det betyr at vi ikke vil høre støy utenfra.

Utfordringen og problemet kan være at vi lar oss irritere av støy fra egne bygningstekniske installasjoner. Dette kan være både utendørs og innendørs som ventilasjonsanlegg, heis, varmeanlegg, kjøleanlegg, sanitæranlegg, sentralstøvsuger, varmepumpe og andre installasjoner som er nødvendige for bygningens drift.

I TEK10 står det:

Generelle krav om lyd og vibrasjoner

Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.

Ved planlegging av byggverk skal det tas hensyn til brukernes behov for beskyttelse mot støy og vibrasjoner. Byggverk må plasseres, prosjekteres og utføres slik at lyd- og vibrasjonsforholdene i det ferdige byggverket oppleves tilfredsstillende.

Med støy menes uønsket lyd.

Tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold må vurderes med bakgrunn i at personer har forskjellig hørsel og ulik evne til taleforståelse.

I byggverk der det er krav om universell utforming må tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold vurderes i forhold til de behovene personer med funksjonsnedsettelse har, særlig med tanke på syn og hørsel.

Forskriften setter ikke direkte krav til lydisolasjon mellom rommene innenfor et brukerområde.

Lydforhold må sikres ved at bygninger har tilfredsstillende lydtekniske egenskaper. Med lydtekniske egenskaper menes luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon, romakustiske størrelser og lydnivå.

Grenseverdier i NS 8175:2012

Ved prosjektering, utførelse og etterprøving forut­settes bruk av begreper og måle­metoder som angitt i NS 8175:2012. Grense­verdiene i standarden gjelder for normalt møblerte rom.

Når det gjelder målinger av lydnivå henviser NS 8175:2012 til NS-EN 16032 som omhandler  hvilken teknisk metode som skal benyttes ved måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner.

I alle paragrafer angående støy i TEK10 står det tilfredsstillende lydforhold. Dette kan være veldig individuelt, men NS 8175 setter helt klare krav om dB.

Når det gjelder støy i bygninger fra tekniske installasjoner så sier TEK10 at installasjonene skal prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde.

TEK10 henviser til NS 8175:2012 når det gjelder måleverdier. NS 8175 ble oppdatert i juni  2012 og sier:

I oppholdsrom og soverom fra tekniske installasjoner i samme bygning: Klasse C maks 32 dB

I enkelte mindre avgrensede rom, som kjøkken, bad og tilsvarende, aksepteres 5dB høyere lydtrykknivå dvs. 37dB.

Uavhengig måling

Vi har hittil bistått i 2 saker angående støy, hvor huseier har klaget på støy fra egne installasjoner.

Det er viktig å vite at TEK10 kun sier tilfredsstillende lydnivå, men det er NS 8175 som sier hva verdiene i dB skal være. Dessuten så er det NS-EN 16032 som sier hvordan målingene skal foretas.

Dersom dere kommer borti slike saker, så tror vi at det er viktig at det bestilles en uavhengig måling av dB i den gjeldende bolig, noe som også vil redusere diskusjoner og konflikt mellom huseier og utførende foretak.

avatar

Forfatter: Unni Sunde

Har jobbet som regionsjef i BD i 13 år. Jobber nå med alle former for dokumentasjon og regelverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *