Utviklingen går så altfor smått!

Vi har teknologi til å redusere energiforbruket i boligene med 80%, men vi tar ikke produktene og kompetansen i bruk, og fagene samarbeider altfor dårlig!

I forbindelse med BD’s VA-messe «Klima- vårt felles ansvar» tok jeg en prat med Kåre Malo, styreformann i Brødrene Dahl (BD) og konsernsjef i Saint-Gobain Nordic, om at byggebransjen bygger fremtiden, men at utviklingen går så altfor smått. Vi ble enige om at vi er på riktig vei mot mer bærekraftige produkter og teknologier, men det går for sakte!

Fagene må lære av hverandre

Byggebransjen i Norge har de senere årene mistet mye av produktiviteten og byggekostnadene har øket. Dette er sentrale problemer for bransjen og for samfunnet. Skal vi kunne snu utviklingen, må de ulike fagene lære seg å samarbeide bedre for å skape bedre produkter og mer effektiv fremdrift.  Vi må bruke hverandres kunnskaper og finne bedre løsninger. Blir byggearbeidene for dyre, vil byggingen rett og slett stoppe opp, og vi ser tegn til at dette skjer i dag.

Kåre Malo – styreformann i Brødrene Dahl (BD) og konsernsjef i Saint-Gobain Nordic.

Malo sa at BD – som en stor aktør i det norske byggemarkedet –  i stadig større grad må ta på seg rollen som kompetansesenter og bistå rørbransjen med ny teknologi og nye arbeidsmåter. Han kunne fortelle at BD i Larvik har under utvikling et mobilt bolighus med all ny og avansert teknologi for å redusere energibruk og skape rimeligere bokostnader. Dette miljøhuset vil kunne turnere rundt i landet som et «show room» for både bransjen og forbrukere. Tilsvarende prosjekter er i gang i de andre nordiske landene.

Vi må trykke på andre knapper

Videre ville Malo minne oss på at de største energibrukerne ikke er hverken kontorbygg eller fabrikker, men bolighusene. Det er boligene som bruker mest energi og det er der vi virkelig kan gjøre innsparinger. I Sant-Gobain mener vi at det med dagens teknologi er fullt mulig å redusere energibruken med 80 % i forhold til de bolighus som bygges i dag. Teknologien og produktene er der allerede, men vi i de ulike fagene må ta dette i bruk, og politikerne må tilrettelegge og premiere utviklingen i riktig retning! Staten  kan styre utviklingen, men vi må peke på mulighetene og vi må kanskje lære oss å «trykke på andre knapper» for å få politikernes oppmerksomhet?

Saint-Gobain utvikler og produserer det meste av byggevarer fra glass og isolasjon til tekniske komponenter av ulike slag og Malo sier at selskapet står klar til å realisere neste generasjon «miljøhus» allerede i dag.

Politikerne må styre – vi må peke på mulighetene

Men vi må i langt større grad få med oss politikerne for å styre utviklingen i riktig retning. Vår plikt er å gjøre politikerne oppmerksomme på de mulighetene som foreligger, men vi kan ikke lene oss tilbake og vente på at politikerne skal gi oss de mulighetene vi ønsker oss – vi må selv ta ansvar. Og dette gjelder både i langt og kort perspektiv.

For eksempel: I BD –  har vi mer enn 1000 vare- og lastebiler i daglig drift for å distribuere våre varer. I tillegg regner vi at våre leverandører opererer med minst 500 kjøretøy. Vi har da selvsagt en stor oppgave – uavhengig av myndighetenes krav – med å koordinere og forbedre vår logistikk for å få ned transportkostnadene og energiforbruket i bilparken, og det gjør vi da også hver eneste dag!

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *