Avløpssystemene kan kollapse ved ekstremvær

Avløpsrør

Avløpssystemene våre har ikke kapasitet til å ta unna vann som flommer ved ekstremvær. Nå må kommunene være ansvaret sitt bevisst, møte utfordringene og redusere de enorme kostnadene fra skader ved overvann.

Norsk Vann har sagt det lenge, de norske vann- og avløpssystemene har ikke kapasitet til å ta unna de enorme mengdene vann som vil flomme over oss som følge av ekstremvær og klimaendringer.

Ifølge Norsk Vann må norske rørsystemer utbygges og vedlikeholdes for hele 290 milliarder for å tåle de voldsomme vannmassene som skal ledes utenom byer og bebyggelse nå og i de kommende årene.

Det er skremmende å se hvilke konsekvenser overvann får for samfunnet. Infrastrukturen rammes hardt, og de store vannmengdene gjør skade for betydelige summer hvert eneste år. Ikke bare under vårens snøsmelting, men også ved de kraftige regnskyllene som har rammet de siste årene.

Løsningen for å håndtere de vannmengdene Norge står overfor, er  større rør og utskifting av et avløpsnett som grunnet slitasje har store lekkasjer. Landsgjennomsnittet for fornyelse av vann- og avløpssystemer ligger på 0,44 prosent per år, og det er skremmende lavt. Enkelte kommuner er godt i gang med utskifting, men altfor mange henger etter.

Både konsulent- og entreprenørbransjen er klar over hvilke utfordringer overvann gir for infrastruktur og bebyggelse, men etterlyser større kommunalt engasjement for å bevilge nødvendige midler til fornyelse av vann- og avløpsnettet.

Det er interessant å se den satsningen som Oslo nå gjør for å oppgradere innen VA. Oslo Vann- og Avløpsetat har igangsatt Norges mest ambisiøse prosjekt for fornyelse, og de ruster nå for fremtidens utfordringer.

Med gjennomarbeidet planlegging for kommende klimaendringer og ekstremvær vil investeringene raskt betale seg. VA-systemer kan prosjekteres til å leve i 100 år, og langtidsperspektiver må inkluderes i planlegging.

Spesielt områder på Vest- og Sørlandet vil merke trykket nå når de enorme snømengdene smelter. I bransjen håper vi selvfølgelig at systemene kan ta unna smeltevannet, og at skadene uteblir.

Det er vanskelig å gjøre noe på kort sikt, men for å redusere potensielle skader kan hver og en av oss privat sørge for at kummer og takrenner gir fri fly for vannet. Det kan virke som en liten dråpe i det store havet, men forebygger mulige skader.

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *