BREV TIL ERNA

Som redaktør for OVAL sendte jeg dette brevet til vår statsminister Erna Solberg.

FORNYELSE AV LANDETS VANN- OG AVLØPSNETT

Norges nett for vann og avløp er særdeles utilfredsstillende og grunnet sviktende utbedring og fornyelse blir etterslepet i fornyelsen større for hvert år som går. Dette er påpekt og dokumentert utallige ganger gjennom årene – senest av MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) og RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) som betegner situasjonen som uholdbar og kritisk. Se f.eks. RIFs Rikets tilstand om infrastruktur.

Vårt råd – Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett OVAL – ønsker å bidra til at landets VA-nett oppgraderes og fornyes. OVAL består av professor Oddvar Lindholm fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet NMBU, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norske Rørgrossisters Forening, Maskinentreprenørenes Forening og VA Yngre og arbeider løpende med andre aktører innen VA, som for eksempel Folkehelseinstituttet, Norsk Vann, NTNU, Sintef og andre med kompetanse innen fagfeltet.

OVAL har tatt opp de utfordringer VA-nettet står overfor gjentatte ganger med lokale og sentrale politiske organer og vi møter alltid stor forståelse, men vi ser ingen konkrete tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) satte nylig som «Nasjonale mål for vann og helse» at det må skje en fornyelse av vannledningsnettet med 2 % per år inntil nettet har fått en akseptabel standard. Tallene for fornyelse av så vel vannledningsnettet som avløpsnettet gjennom alle senere år viser imidlertid at det i
realiteten utbedres ca. 0,5 – 0,6 % per år. Dette tallet er uendret gjennom de siste 10 år og betyr i praksis at landet ikke vil få et akseptabelt VA-nett innen overskuelig fremtid.

OVAL – så vel som største delen av fagmiljøene – mener det er mer enn tvilsomt at den enkelte kommune vil kunne etterkomme HODs ønske om utbedring uten en betydelig innsats fra Statens side. Vårt spørsmål til Regjeringen er: Hvilke planer (herunder bevilgninger) og tiltak ser man for seg at staten
kan gjennomføre over den tidsperioden som angis i de nasjonale målene for å sikre at fornyingsetterslepet på vannledning- og avløpsledningsnettet stopper?

Vi imøteser svar og vi stiller selvsagt når som helst til møter for å diskutere fremdriften for et forbedret og fornyet VA-nett for bedre å ivareta befolkningens helse og velferd.

For OVAL;
Redaktør Torbjørn Lothe Vik
Boks 6146 Etterstad, 0602 Oslo
Tlf.: 22 72 55 00

 

Tror du kommunene klarer dette på egenhånd?

 

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *