Svar fra Erna

Ovals brev til Statsministeren gav raskt resultat. Svaret vi fikk sørget for et konstruktivt og positivt møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Oval. Et møte som lover godt for en raskere utbedring av Norges VA-nett.

Svaret med invitasjon vi mottok kan du lese her..

Vi diskuterte hvordan Norges vann- og avløpsnett på beste måte kan oppgraderes og fornyes for å hente inn det store etterslepet i nettets vedlikehold. I dag er fornyelsen nede i rundt 0,5 – 0,6 %, mens HOD sitt nasjonale mål er satt til en årlig fornyelse på 2 % til nettet har fått akseptabel standard.

Vi fra Oval (Professor em Oddvar Lindholm, Tore Andreas Larsen fra MEF og meg selv) fikk en orientering hvilke tiltak HOD igangsetter for å nå målet in 2 % utskiftning. Etter møtet var vi godt fornøyde og Lindholm oppsummerte det hele på en fin måte i VA-info for desember:

Det vil bli satset systematisk på informasjonsarbeid overfor både publikum og de berørte myndigheter og fagområder, det vil bli lagt til rette for bedret organisering av tiltakene og det skal bygges bedret kompetanse samtidig som det fokuseres på kunnskapsinnhenting og forskning på dette feltet.

Drikkevannsforskriftene vil bli skjerpet med tydeligere krav til ledningsnettene, driften av disse og forebyggende sikring og
kompetanse. Mattilsynet vil oppgradere tilsynet og flere andre aktører og samarbeidspartnere vil sette økt fokus nettopp på VA-arbeidet i årene fremover.

Selvsagt kunne vi ønsket aktiv, finansiell støtte til den enkelte kommune for å fremskynde arbeidet, men vi har tro på at den innsatsen myndighetene nå legger opp til, vil kunne få en god effekt. Overfor HOD gjorde vi det også klart at vi til enhver tid kan bistå med den kompetanse, de statistikker og annet tallmateriale vi har tilgjengelig og gjerne står til tjeneste som samtalepartnere og rådgivere på de områdene vi arbeider.

 

avatar

Forfatter: Torbjørn Lothe Vik

Formann og redaktør for oVAl-info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *